Duikschool

Aquanauten Duikschool

Een duikschool met gemotiveerde en bekwame lesgevers die zich op groten­deels vrijwillige basis inzetten voor de opleiding van allen die wensen kennis te maken met de duiksport. Zij geven een degelijke theoretische en praktische opleiding voor de ver­schillende duikbrevetten: 1-, 2-, 3-stersduikers en Assistent-instructeur.

De brevetten, die worden uitgereikt na het slagen in zowel het theoretische als het praktische examen en na het volbrengen van de openwaterproe­ven, zijn internationaal erkend door de “wereldfederatie” C.M.A.S.

Elk van deze brevetten is wel onder­hevig aan een homologatie­betaling: 1 ster komt op +/- 119 € daarna wordt het telkens goedkoper.

Wat bieden wij je verder?

Een gezellige club met een familiale sfeer. We richten tal van duik­acti­viteiten in en buiten het seizoen staan wij borg voor de nodige animatie en tal van winteractiviteiten.

Wens je verdere inlichtingen, contac­teer ons dan zonder aarzelen. We zullen met alle plezier je onop­geloste vragen beantwoorden.

Hoe gaan wij te werk?

Wij trainen in het zwembad Den Bessem. Onze trainingen gaan wekelijks door op dins­dag­avond. Afhan­kelijk van de ploegindeling wordt er geoefend van 20:00 tot 21:00 uur en van 21:00 tot 22:00 u.

Je fysiek zal er zeker op vooruitgaan.

De theorielessen worden gegeven in het sfeervolle clublokaal van Water­sportclub Aquanauten vzw. in Fort III te Borsbeek.

Naast de praktische duikregels wordt in de lessen ruim aandacht besteed aan natuurkunde, duik­materiaal, duik­ongevallen en reani­matie…

Een handige cursus, samengesteld door de federatie, is verkrijgbaar in onze boetiek.

Hoe ga jij te werk?

Je hebt interesse in de duiksport en je wenst een internationaal duikbrevet te be­halen? De Aquanauten willen je graag de knepen van de sport bij­brengen.

Het jaarlijks lidgeld voor leden vanaf september 2016 is 188,00 € t.e.m december 2017 (dus dit is het lidgeld voor 16 maanden). Een documententas dat al het nodige omvat om je 1*D brevet te behalen kost je 40 €.

Vanaf januari 2017 betaal je 130 € voor één jaar.

Te storten op rek.nr.: IBAN: BE35 4121 0520 2137 BIC: KREDBEBB met medeling: Naam + eerste lid of tweede lid gezin + docu. tas

Dus is het aan­gewezen om je in januari of sep­tember aan te sluiten om het meeste uit je lidgeld te halen.

Vervolgens dien je zo snel mo­gelijk een grondig dokterson­der­zoek te laten uitvoeren, dit aan de hand van een vastgestelde lijst van medische tests.

Welk materiaal heb je nodig?

Om je eerste vinslagen te wagen, volstaat een ABC-uitrusting, zijnde een degelijke duikbril, palmen of zwem­vinnen, een snorkel en een loodgordel (ongeveer 3 kg). Met deze ABC-uitrusting is het mogelijk om maxi­mum 3 maal (gratis) een les bij te wonen in het zwembad om zo eerst eens kennis te maken. Het gebruik van clubmateriaal is in het lidgeld inbegrepen. Dit betekent dat duikflessen, ontspanners en trimves­ten tijdens de clubactiviteiten gratis gebruikt kunnen worden. De verdere uitrusting kan later aange­schaft wor­den. Tijdens de theorielessen wordt uit­gelegd aan welke vereisten dit ma­teriaal moet voldoen. Wij verwijzen je zonder probleem naar één van de gespecialiseerde duikwinkels.

Wat zit er allemaal in je lidgeld?

  • Het gebruik van het club­materiaal tijdens het clubduiken.
  • Eén jaar inkom voor het zwem­bad op dinsdag avond.
  • Je aansluiting bij N.E.L.O.S., de Nederlands­talige Liga voor Onder­wateronderSport.
  • Je verzekering bij NV. Arena.
  • Je aansluiting bij Onder­wa­ter/watersportclub Aquanauten vzw.
  • Je abonnement op het fede­ratietijdschrift “Hippocampus”.
  • De mogelijkheid om het clublokaal te gebruiken, mits enkele contractuele verplichtingen.
error: Content is protected !!