Andere CMAS/NELOS opleidingen

Opleidingen binnen onze club

  • Basis-Nitrox-duiker: Een opleiding voor wie met rijkere gasmengsel wil duiken (meer zuurstof) om veiligere duiken te maken en langere nultijden te halen.  Toelatingsvoorwaarden: 1* duiker zijn.

Opleidingen buiten onze club

Enkele andere specifieke opleidingen kunnen niet binnen de club gegeven worden, aangezien deze te specifiek zijn.

Voor meer informatie over deze opleidingen kan je terecht bij de leden van het monitariaat.

  • Duiker-hulpverlener: Opleiding toegelegd op duikgeneeskunde, zuurstoftoediening en CPR.  Het doel is om gerichte medische hulp toe te passen in afwachting van de tussenkomst van de hulpdiensten.  De Medische Commissie van Nelos richt jaarlijks de opleiding Duiker-Hulpverlener in. In de vijf Vlaamse provincies kan u een opleiding van 20 uur, verspreid over vijf avonden, met een theoretische en praktische benadering bijwonen.  Deze opleiding is de enige die ook kan gevolgd worden door niet-duikers (ouders, echtgenoot/echtgenootte, …)
  • Duiker-Redder: De opleiding Duiker-Redder biedt je 8 lesdagen waarin de nadruk op praktische oefenkansen ligt na theoretische verdieping. Zowel de reanimatie van een volwassene, kind en baby als de reanimatie met zuurstoftoediening (met systemen die in de zwembaden en duikclubs ter beschikking – kunnen – zijn) komen uitgebreid aan bod. De ‘know how’ van de EHB(duik)O en van diverse reddingstechnieken (in zwembad en in open water) zal geen geheimen meer voor je kennen. Ook een dosis conditionele en technische zwemtraining zit in het programma vervat.  Het brevet van Duiker-Redder wordt voor duikactiviteiten in het zwembad en in open water als gelijkwaardig aan het Hoger Reddersbrevet van de Vlaamse Trainersschool-Bloso beschouwd.Toelatingsvoorwaarden: minimum 18 jaar worden in het jaar waarin de cursus start, minimum 2*Duiker zijn (CMAS of als gelijkwaardig aanvaard), het brevet Duiker-Hulpverlener bezitten (of als gelijkwaardig aanvaard), minimum 30 duikuren of 60 duiken hebben uitgevoerd.
  • Hoger-Redder: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist onder andere: vakkundig ingrijpen bij verdrinkingsrisico’s in overdekte en niet overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Vlarem II. Verder leert men reddings- en reanimatietechnieken snel en vlot toepassen.
  • Gevorderd Nitrox-duiker: Een verdere opleiding die volgt op de opleiding Basis Nitrox duiker.  Toelatingsvoorwaarden: minimaal 2* duiker met Basis-nitrox-duiker of instructeur.
  • Begeleider duiken met gehandicapten
  • Begleider/instructeur jeugdduiken