3* duiker

Brevetverantwoordelijke

Filip Maurus

1* Instructeur

Definitie

Een 3*D:

 • Moet in staat zijn ‘zelfstandig’ te duiken.
 • Is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bijv. geen duiken met volslagen beginnelingen, …).
 • Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Voorwaarden

Deelnemen aan examens en proeven (theorie, zwembad, OW‐proeven en duikleidingen)

 • 2*D zijn.
 • Minimum leeftijd: 16 jaar.
 • Minderjarige duikers dienen bij hun eerste aansluiting eenmalig een verklaring te laten ondertekenen door hun ouders/voogd. Dit formulier is downloadbaar van de NELOS‐website

Voor homologatie

 • 6 maanden 2*D zijn.
 • Minstens 30 duikuren hebben.
 • In het totaal gedaan hebben:
  • 60 duiken.
  • 40 duiken tussen 10 en 30 meter.
  • 25 duiken in de zone(30).
  • 4 duiken in Zeeland of in een ander getijdenwater met beperkte zichtbaarheid.
  • 4 duiken vanaf een boot.
  • (Cumulatie van deze duiken is toegelaten).

Zwembadproeven

Zonder fles

 • 2 maal masker ledigen.
 • 25 m in apneu.
 • 45 seconden stilstaande apneu.

Met fles

 • Ster met 4 duikers.
 • 60 m met 2 duikers op één fles.
 • 20 m in apneu.
 • Gecombineerde proef.
 • 4 maal 20 m tussen 2 flessen.

Openwaterproeven

De proeven op 30 m mogen pas afgelegd worden na het behalen van de vereiste 25 duiken in zone(30).

 • C1 1.000 m vinzwemmen.
 • C2 Opstijgen van zone(30) aan 10 m/min + OSB.
 • C3 Redding van zone(10) tot 0 m + 100 m + slepen + CPR + zuurstoftoedoening.
 • C4 Zone(30): statische wisselademhaling + stijgen op 2e ademautomaat naar de oppervlakte.
 • C5 Redding van zone(30) tot 10 m.

Duikleidingen

 • CL1 en CL2: Duikleiding zonder bijzondere specificaties.
 • CL3: Duikleiding met gebruik OSB en kompas.
 • CL4: Duikleiding in de Oosterschelde met gebruik OSB en kompas.

Theorie

Examen

 • Wordt georganiseerd door de duikschool.
 • De Duikschoolverantwoordelijke stelt een jury samen. Jury samengesteld uit minstens 1*I. De juryleden hoeven geen deel uit te maken van de betreffende duikschool.
 • Mondeling en/of schriftelijk theorie‐examen.
 • De zwembadproeven moeten binnen de 45 min uitgevoerd worden.

Beperkingen

Diepte

 • Mag duiken tot maximum 40 m.
 • Uitzondering: mogen duiken tot maximum 60 m: de 3*D bij wie dit expliciet op de CMAS‐kaart wordt vermeld en de 3*D/KDD.

Duikleider

Een 3*D mag als duikleider functioneren voor:

 • Duikers vanaf 2*D en beperkt tot een maximum diepte van 30 m.
 • Uitzondering: in de groep mag één 1*D zijn, als die minstens 15 duiken gedaan heeft. De volledige groep is dan beperkt tot een maximum diepte van 20 m.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!