4* duiker

Brevetverantwoordelijke

Wieland Roose

2* Instructeur

Definitie

Een 4*Duiker kan complexe duiken leiden, ook dieper dan 60 meter.

Toelichting:

De 4*Duiker is houder van het hoogste duikbrevet binnen NELOS. Hij kan beginnende duikers begeleiden
vanaf gehomologeerd 1*Duiker. Hij kent de gevaren van extreme duiken en weet hoe er mee om te gaan.

Hij kan onder delegatie, algemene duikverantwoordelijke zijn op door hem goed gekende duikplaatsen.

Voorwaarden

 • 18 jaar zijn.
 • 3*Duiker zijn bij de start van de cursus.

Vrijstellingen

Houders van de kwalificatie KDD zijn vrijgesteld van de openwaterproeven D2, D4 en D5 en de duikleiding DL2 en DL3.

Houders van het brevet AI zijn vrijgesteld van de openwaterproef D1 en het theorie-examen.

Zwembadproeven

Uitvoeringsmodaliteiten
• De proeven moeten in de voorgeschreven volgorde binnen de 35 min uitgevoerd worden.
• Tussen de proeven wordt 1 minuut recuperatie gegeven.
• Een herkansing is enkel toegelaten bij een technisch defect.

Zonder fles

 • 40 m in apneu.
 • 60 seconden stilstaande apneu.
 • 3 maal duikbril ledigen.

Met fles

De gebruikte flessen hebben een minimale inhoud van 10 liter.

 • Ster met 6 duikers.
 • 60 m met 3 duikers op één fles.
 • 25 m in apneu.
 • Uitrusting uit- en aandoen.
 • 4 maal 25 m tussen 2 flessen.

Openwaterproeven

Proeven in de zone(40) mogen pas uitgevoerd worden nadat de vereiste 20 duiken in zone(40) werden gedaan.
Deze proeven moeten in ‘onze’ wateren gebeuren (d.i. in wateren met beperkte zichtbaarheid).

 • D1 1.500 m vinzwemmen.
 • D2 Opstijgen van zone(40) aan 10 m/min + OSB.
 • D4 Zone(40): statische wisselademhaling + stijgen op 2e ademautomaat naar oppervlakte.
 • D5 Redding van zone(40) tot 15 m.
 • D6 Krachtredding van zone(40) tot 15 m.

Duikleidingen

Twee Thema – duikleidingen (DL2,DL3):

 • DL2 : decompressieduik in de zone(40);
 • DL3 : duikleiding vanaf een boot in zone(30) in zee.

Theorie

Schriftelijk examen met mondelinge toelichting en correctie (allebei ongeveer 45 min.).

Voorwaarden voor het aanvragen van het examen 4*D : theorie en zwembad

 • Eén jaar 3*D zijn.
 • 40 duiken gedaan hebben sinds het behalen van het brevet 3*Duiker.
 • Minstens 60 duikuren hebben.
 • In het totaal 120 duiken gedaan hebben, waarvan:
  • 40 duiken in de zone(30).
  • 20 duiken in de zone(40).
  • 30 duiken in de zone(30) in zee.
  • 4 duiken in heldere zee (type Middellandse Zee of tropische zeeën) (in water waar je met meer dan 3 personen in één duikploeg kan duiken).
  • 4 duiken in zoet water in de zone(30).
 • Geslaagd zijn voor de openwaterproeven en de duikleidingen
 • In het bezit zijn van het getuigschrift/diploma Duiker-Hulpverlener (NELOS), Duiker-Redder of HogerRedder (Red-Fed).
 • De kandidaat schrijft zich in ter deelname (ten laatste 6 weken vóór het examen). Op die dag wordt de geldigheidsduur van de proeven gedurende één jaar ‘bevroren’. De kandidaat mag tijdens dat jaar deelnemen aan het examen en herexamen. Na max. één herexamen vervalt de bevriezing van zijn proeven en moet hij bij inschrijving opnieuw voldoen aan alle criteria
  en zullen de proeven opnieuw bekeken worden qua geldigheidsduur.

Buddy

Een 4*D mag als duikleider fungeren voor alle gebrevetteerde duikers.

error: Content is protected !!