Bereikbaarheid clublokaal tijdens werken

Borsbeek / Mortsel – Vanaf maandag 14 september 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een volgende grote fase van de werken aan de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11), de verbindingsweg tussen Borsbeek en Mortsel.
Nu de tunnelwerken hun einde naderen wordt werk gemaakt van de bovengrondse heraanleg van de Krijgsbaan en de fietspaden. De werken zullen ongeveer drie maanden duren. Gemotoriseerd verkeer kan steeds over de tijdelijke parallelweg blijven rijden, fietsers volgen lokaal een omleiding.

werken fort

Heraanleg Krijgsbaan en werken tunnelmond Borsbeek

Nu de bouw van de tunnel bijna afgerond is, wordt de komende weken en maanden het wegdek van de Krijgsbaan tussen de tunnel en het kruispunt met de Heirbaan in Mortsel aangepakt. Na de werken zal het verkeer in beide richtingen over één rijstrook beschikken, zoals dat nu al het geval is richting Borsbeek. Het asfalt van de rijweg wordt volledig vervangen en er komt een nieuw aanliggend dubbelrichtingsfietspad gescheiden door een stootband.
Gelijktijdig met de heraanleg van de Krijgsbaan tussen de tunnelmond kant Mortsel en de Heirbaan vinden er ook werken plaats aan de noordkant van de tunnel (kant Borsbeek). Daar wordt de aansluiting gemaakt van de Krijgsbaan naar de tunnelinrit en wordt de keerlus boven de tunnelmond aangelegd.

Drie fasen

De heraanleg van de Krijgsbaan is onderverdeeld in twee grote fases van telkens ongeveer 5 weken en een korte derde fase. Tot eind oktober wordt er gewerkt op de rijweg aan de kant van de luchthaven in rijrichting van Mortsel. Tot eind november zal er dan aan de andere kant, richting Borsbeek, kant Fort 3 gewerkt worden op de rijweg.
Op 28 en 9 november wordt er geasfalteerd over de volledige breedte van de weg. De Krijgsbaan is dan afgesloten voor alle verkeer. De werken aan de noordelijke tunnelmond vinden gelijktijdig plaats.

Hinder en bereikbaarheid

Het verkeer kan tijdens de werken steeds doorrijden over één rijstrook. Ook voor fietsers blijft er steeds doorgang mogelijk. De Mortselse sportterreinen langs de Krijgsbaan blijven altijd bereikbaar. De sportterreinen zullen ontsloten worden via een kleinere betonnen weg die uitgeeft op de Krijgsbaan. De begraafplaats van Cantincrode blijft bereikbaar behalve tijdens het weekend van 28 november als een nieuwe asfaltlaag wordt geplaatst. Het asfalt moet immers voldoende afkoelen voor er verkeer over kan. Voor voetgangers en fietsers blijft de begraafplaats ook tijdens dat weekend toegankelijk. Het kruispunt aan de Heirbaan blijft steeds open voor het verkeer.
Door de werken aan de tunnelmond kant Borsbeek geldt er wel een omleiding voor fietsers. Zij worden vanaf het kruispunt van de Krijgsbaan met de de Robianostraat omgeleid via de Langbaan en de Zoomweg om dan aan te sluiten op de bestaande fietsroute richting Mortsel.

Vernieuwing kruispunt Heirbaan

De volledige herinrichting van het kruispunt Krijgsbaan (R11) met de Heirbaan, hoewel eerder voorzien in dit project, wordt uitgevoerd in een later stadium. De stad Mortsel wil daar immers op middellange termijn de riolering vernieuwen. Van deze werken zal gebruik gemaakt worden om de herinrichting uit te voeren. De fietspaden en het middeneiland vóór het kruispunt worden wel al vernieuwd tijdens de werken aan de Krijgsbaan. Tijdens deze werken blijft het kruispunt steeds open.